Supernova väntas i repris år 2037

Ljuset från supernovan Requiem har tagit krokiga vägar genom en galaxhop och nått oss flera gånger om. Forskare förväntar sig se den igen om 16 år, när det mest fördröjda ljuset kommer fram.

Publicerad
Galaxen MRG-M0138 går att se fyra gånger om, som gula bågar i bilden, eftersom ljuset från den böjts av gravitationen från galaxhopen i förgrunden. I den vänstra bilden, från 2016, syns supernovan Requiem på tre ställen. I den högra bilden från 2019 har den brunnit ut, men den plats där den förväntas visa sig igen omkring år 2037 är markerad med en ring uppe vid vänstra hörnet.
Bild: Hubbleteleskopets Wide Field Camera 3, bildbehandling av Joseph DePasquale (STScI)

Supernovan upptäcktes i en teleskopbild från 2016, som analyserades flera år senare. Supernovan syntes inte bara på ett ställe i bilden, utan tre gånger om. Galaxen den hörde hemma i, MRG-M0138, ligger på andra sidan en stor galaxhop. Hopen fungerar som en gravitationslins och böjer ljuset från den avlägsna galaxen så att den härifrån syns fyra gånger om, men förvrängd i formen till utsträckta bågar. Vid tre av dessa bågar syntes supernovan, men inte vid den fjärde.

Ljuset från supernovan har alltså tagit flera olika vägar genom rymden. När ljuset når oss på jorden ser det ut som flera olika punkter. En grupp av forskare i Danmark, USA och Frankrike har analyserat bilden med ett datorprogram som modellerar gravitationslinser, och kommit fram till att ljuset som hör ihop med den fjärde bilden av galaxen MRG-M0138 borde nå fram hit omkring år 2037. Det här ljuset har tagit en väg som går genom en ännu tätare del av galaxklustret, som böjer rumtiden ännu mer. Ljuset blir fördröjt med en tid som motsvarar den längre sträckan.

Den här typen av observationer är en av de nya metoder forskare vill använda för att mäta universums expansion, eftersom de nuvarande måtten (som beskrivs av det som kallas Hubbleparametern) inte stämmer överens.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor