Annons

Svenska pojkar snällast

En internationell studie har kartlagt fysiskt och psykist våld bland barn i 7–10-årsåldern.

Annons

Publicerad:

2013-02-15

Världens snällaste pojkar finns i Sverige, enligt en studie om våld bland barn i nio länder. 19 procent av de svenska pojkarna hade brukat fysiskt eller psykiskt våld den senaste månaden. Sammantaget gör det dem mindre aggressiva än svenska flickor, vars våldsnivå låg på 21 procent. Men om man bara ser till fysiskt våld är svenska flickor snällare. Bara 6 procent hade försökt skada ett annat barn fysiskt den senaste månaden, mot 13 procent av pojkarna.

Våldsammast i jämförelsen var barnen i Kenya. Där uppgav 38 procent av flickorna och 46 procent av pojkarna att de hade använt fysiskt eller psykiskt våld.

Barnen i studien var mellan sju och tio år gamla och fick själva svara på frågor om sitt beteende. Till det fysiska våldet räknades att putta, slå eller kasta grejer på andra barn. Det psykiska våldet bestod i till exempel utfrysning och skitsnack.

Den svenska delen av studien leddes av Emma Sorbring som är universitetslektor i psykologi på Högskolan i Väst. Hon tror att de snälla pojkarna återspeglar svenskt jämställdhetsarbete, men också normer om våld. I Sverige finns ingen större acceptans för aggressivt beteende, menar hon.

Forskningen är ett samarbete mellan universitet i Colombia, Filippinerna, Italien, Jordanien, Kenya, Kina, Sverige, Thailand och USA.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

3

Kommentarer

Trevligt med en studie som framhäver svenska killars positiva sidor, tycker jag!
Annars är det så vanligt i vårt samhälle idag att på ett helt oschysst och orättvist sätt hela tiden framhålla killar som grupp som ett problem, att deras manliga könstillhörighet skulle ställa till det lite överallt och en allmänt knasig svartmålning av killar som inte stämmer med verkligheten, som jag upplever samhällsdebatten i stort.
Samtidigt lyfts tjejer till skyarna, uppmuntras och pushas framåt hela tiden, vilket ger en otrevlig obalans mellan killars och tjejers möjlighet, till nackdel för killarna.
Dags att ge alla fina killar i Sverige lite kred, tycker jag!
Vilket denna artikel gör via en bra studie - tummen upp för det!

Om detta stämmer är det ganska deprimerande och ser mörkt ut för mänskligheten. För jag har vikarierat på många skolor och dagis genom åren, barn och ungdomar i alla åldrar. Och alltid är det pojkar som är aggressiva, stöddiga, verbalt och fysiskt. Både mot kamrater och vuxna. Många pojkar har eller verkar ha diagnos. Så om nu Sverige och svenska pojkar är snällast, då vågar jag inte ens tänka på hur det är i andra länder....

Bakom varje pojke/mans våldsbeteende står en flicka/kvinna... Fundera på det !..