USA: Ökat motstånd mot bombningar

Två opinionsundersökningar genomförda med en veckas mellanrum visar att allt fler amerikaner är emot en insats i Syrien.

Publicerad
USS Barry är nu stationerat i Medelhavet och kan komma att användas i en kommande attack mot Syrien.

Större delen av det amerikanska folket är negativ till bombningar av Syrien. Det framgår av en ny studie av Pew reseach center.

Forsningsinstitutet har genomfört två opinionsundersökningar med en veckas mellanrum, dels mellan den 29 augusti och den 1 september, dels mellan den 4 och 8 september. Den senare undersökningen inföll alltså när Barack Obama var i Sverige och förklarade nödvändigheten av ett anfall mot Syrien.

Det visade sig att andelen som var emot en insats ökade med 15 procentenheter mellan dessa två mätningar, från 48 till 63 procent. Många som i den första undersökningen sade sig vara osäkra hade blivit negativa i den andra undersökningen. Gruppen som är positiv till en insats ligger däremot stadigt strax under 30 procent i båda mätningarna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor