Vatten i den beboeliga zonen

Nyligen upptäcktes för första gången vatten i ­atmosfären på en planet i den ­beboeliga zonen kring sin stjärna. Men det betyder inte att planeten är lämpad för liv. 

Publicerad
Planeten K2-18 b har vattenånga i atmosfären. 
Bild: NASA

Med hjälp av ett instrument på rymdteleskopet Hubble observerade forskare en planet 111 ljusår från jorden, medan den gjorde åtta passager framför sin stjärna. Efter noggranna analyser kunde forskarna se att planetens atmosfär absorberar en del av stjärnans ljus just vid de våglängder som motsvarar vattenmolekylers vibration. Det finns alltså vattenånga i atmosfären.

Planeten kallas K2-18 b. Den har mer än åtta gånger så stor massa som jorden, vilket gör den till en så kallad superjord.

Möjligheten finns för vatten i flytande form

Stjärnan den kretsar kring är en dvärg­stjärna, som bara ger några procent av solens ljus. Eftersom planeten befinner sig så nära sin stjärna tar den ändå emot nästan lika mycket energi som jorden, vilket kan göra det möjligt för vatten att existera i flytande form. Modeller av planet­atmosfären utifrån mätningarna visar att det inte är osannolikt att där kan finnas moln och regn. Medeldensiteten av atmosfären får forskarna att dra slutsatsen att den också innehåller en hel del väte och helium.

Upptäckten är ett stort framsteg på vägen mot att förstå främmande planet­atmosfärer. Upptäckten visar att de teleskop som finns idag redan kan börja ge information om atmosfären på relativt små planeter som befinner sig i den beboeliga zonen där vatten kan finnas. Vatten är en av förutsättningarna för liv, men det pågår en debatt bland exo­planetforskare om planetsystem vid dvärg­stjärnor har en lämplig miljö för livsformer att kunna utvecklas (se artikeln intill).

Vi väntar fortfarande på upptäckten av en stjärna som är lik solen med en planet i jordens storlek i sin beboeliga zon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor