Äldsta fossila fyndet av spermier funna i 50 miljoner år gamla sediment på Antarktis

Text Vivi Vajda
Publicerad

 


Lite kuriosa (med desto viktigare framtida tillämpningar) så här mitt i semestern tänkte jag –


En grupp paleontologer vid Naturhistoriska Riksmuseet  har i sediment från eocen hittat de äldsta fossila spermierna.  Det uppseendeväckande fyndet gjordes när de  undersökte 50 miljoner år gamla kokonger inlagrade i sediment på Seymour Island, Antarktis med svepelektronmikroskop.


Kokongerna består av organiskt material och är vävda av någon slags trådar och tros ha tillverkats av en typ av annelider (ringmaskar). Dessa är hermafroditer och lägger både sina ägg och spermieceller i en kokong där cellerna ibland fastnar i den mjuka kokongväggen vilken sedan efter några timmar hårdnar. Vissa celler kan då inlagras och  bevaras som fossil. Man kan likna detta vid den process där insekter ibland bevaras i bärnsten. Ömtåliga celler med kort livstid har nästan ingen chans att bevaras under normala förhållanden och anledningen till att dessa spermieceller bevarades beror på att kokongväggen består av ett extremt hållbart material. Spermiecellernas anatomiska karaktärer avslöjar att kokongerna kan mer specifikt ha tillhört en så kallad kräftmask (Branchiobdellida), en med iglar besläktad djurgrupp som idag lever som symbionter på kräftor. Resultaten visar att även könsceller kan bevaras i många miljoner år under speciellt gynnsamma förhållanden och denna kunskap öppnar nya, oanade möjligheter för framtida forskning.


 


Bomfleur B, Mörs T, Ferraguti M, Reguero MA, McLoughlin S. 2015Fossilized spermatozoa preserved in
a 50-Myr-old annelid cocoon from Antarctica.
Biol. Lett. 11: 20150431.

Text Vivi Vajda
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor