Annons

Aluminium nödvändigt för tebusken

Författare: 

Publicerad

2021-01-25

Det är inte varje dag eller ens varje decennium man läser rapporter om upptäckt av att ytterligare ett grundämne har visats vara nödvändigt för en växts normala utveckling, och allra minst gäller det om växten är en välkänd växt av stor betydelse för människan och grundämnet mycket vanligt förekommande. Att tebusken samlar på sig jordskorpans vanligaste metalliska grundämne, aluminium, har länge varit känt, och det har diskuterats om tebladens aluminiumhalt skulle medföra hälsoproblem för tedrickare. Man har också känt till, att tillväxten av teplantans rötter stimuleras av aluminiumklorid. Men nu tycks Sun och medarbetare (2020) ha visat, att tebusken tvinar bort om den inte får tillgång till aluminiumjoner, att den har ett absolut behov av dem.

Lägg till kommentar