Premium

Antioxidanter

Publicerad

Det har ju länge ansetts att det är väldigt bra för hälsan att inmundigas antioxidanter, och även att det skulle förlänga livet.

Det vetenskapliga underlaget för detta är emellertid tunt, och har alltmer börjat ifrågasättas. Redan redan för ett par år sen gjorde forskare vid Johns Hopkins-universitetet i USA en stor genomgång av den befintliga vetenskapliga litteraturen och fann att man med ökad konsumtion av betakaroten, vitamin A och vitamin E riskerar avkortning av livet, medan ingen verkan kunde påvisas av vitamin C, som dock enligt forskarna bör utvärderas ytterligare. Endast selen hade möjligen en livsförlängande verkan, men även detta bör man titta närmare på. Det ska också påpekas att en typ av (som man tror) nyttiga antioxidanter, nämligen flavonoider, inte ingick i denna undersökning.

Man börjar också få mer och mer kunskap om de reaktiva syreformernas viktiga funktioner i människokroppen. Länge har det varit känt att vissa vita blodkroppar dödar bakterier just med sådana. Nu har man också funnit att reaktivt syre bidrar till bildningen av en typ av blodceller som deltar i immunförsvaret. I djur och växter och bakterier finns enzymer, superoxid-dismutaser och katalaser, som ”urladdar” reaktivt syre. Men för flera olika organismer har man visat, att genetisk manipulation som tar bort superoxid-dismutaserna förlänger livet. Ett exempel på en artikel som beskriver detta kan du se [här](http://www.plosgenetics.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pgen.1000361).

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor