Annons

Arktis smälter – jag cyklar

Författare: 

Publicerad

2005-10-11
Sommarens mätningar av isen i Arktis har nu sammanställts av polarforskarna. Och det ser inte bra ut. Istäcket har minskat med tjugo procent sedan 1978. Tjugo procent. Hur mycket är det? Finns det inte en himla massa is däruppe? Det är knepigt med siffror och fakta, det blir fort abstrakt. Ibland krävs något mer för att själva budskapet ska nå fram. Det hände mig på en konferens för ett par år sedan. Isbjörnsforskaren Ian Sterling radade upp tabeller och diagram över de allt magrare isbjörnarna. Siffror pekade på allt sämre överlevnad hos di små ungarna. Det var korrekt, övertygande. Vi förstod. Isen ligger inte där den ska, sälen/maten finns inte där den borde finnas. Så avslutar han med ett fotografi av en isbjörnshona med två ungar under sig. De ligger på en slaskig snöhög, på det som återstår av ett ide som tinat bort på grund av regnstormar. Alla tre är döda. Ett sanslöst vackert och sorgligt naturfotografi. Och insikten om Arktis framtid tog plötsligt en ny väg i mitt medvetande.Så trots vetenskapliga dispyter om klimatförändringarna: jag cyklar!
9

Kommentarer

Tänk döda sälar! Du är ju lika lättlurad som väljarna var när säldöden härjade och miljöpartiet kom in i riksdagen. Sedan visade det sig att sälarna inte dött av miljögifter, utan av ett virus!!! Hur vet du att isbjörnarna dör av minskad is? Hur vet du att minskad is beror på global warming? Hur vet du att global warming beror på utsläpp av koldioxid?

Poängen är denna: Först en seniorforskare som har studerat isbjörnar i decennier. Sövt och vägt och haft sig. Björnarna är inte sjuka utan utsvultna. Och jag nickar sådär lite lagom sansat, avmätt "ja jösses, detta är inte bra". Och så denna formidabla bild där effekten på mig (lättlurad eller inte) blir att jag gör det lilla löjliga jag kan för att på något, mikroskopiskt, måhända totalt obetydliga vis, bidra till att vända utvecklingen.Arktis smälter=sant. Varför? Vet du? Om det, trots allt, beror på ökade koldioxidutsläpp vore det inte på alla sätt en bra åtgärd att minska trafiken? (Om döda sälar: nä, det var inga massiva halter med miljögifter i dem. Men utfiskningen av lodda drev virusbärande grönlandssälar till svenska vatten - så ett helt "naturligt" förlopp var det inte...)

Desperat kille den där Johan L men han kämpar tappert för att kunna våga vägra cykel.

Men kom ihåg att medans Arktis isar blir mindre (förmodligen pga omflyttning av massan istället då vindcirkulationen förändrats i området) så blir isarna på Antarktis större!

Verkar inte stämma enligt det här Nenne.

Vetenskapen bygger modeller som ska beskriva verkligheten så bra det går, den påstå aldrig att den har funnit den slutgiltiga sanningen. Majoriteten av forskarna finner det dock troligt att den mänskliga inverkan på den globala uppvärmningen är betydande. Om det verkligen är så är det viktigt att sörsöka göra nå't åt det så fort som möjligt istället för att vänta tills allt har fortskridigt för långt, det är inget du kan repparera på en vecka sedan det har inträffat.Intresant också att se att mång av belackarna av Kyoto är ekonomer eller forskare sponsrade av kem och oljeindustrin, ser ut som en tanke ;)

Tomas har rätt.Vi vet att pågår en global uppvärmning. Det som kan diskuteras är hur mycket som beror på naturliga orsaker och hur mycket som beror på människans utsläpp av växthusgaser. Den delen som beror på människan är ju möjlig att åtgärda även om det tar tid. Att förneka faktum bara för att slippa göra något är ingen bra strategi.

Jo, det är knepigt att vara "lekman" och förhålla sig till stora och viktiga frågor, pepprade med teorier och vetenskapliga dispyter. Man får läsa på så gott det går (till exempel http://www.arctic.noaa.gov/detect/). Och så håller jag med Thomas: det är aldrig fel att kolla källorna (i den mån det låter sig göras). Man behöver inte ens vara konspiratoriskt lagd, det räcker med lite sund vaksamhet i det enorma informationsflödet.

Jag fattar inte varför vi inte kan ta på oss lite av skulden för vad som händer här i världen, oavsett om vi pratar om den globala uppvärmningen, fattigdomen eller den sanslösa materiella förbrukningen som vi idag har vant oss vid. Vad är det som händer med oss!? Speciellt sedan andra världskriget upphörde har vi skapat ett ekonomiskt krig både inbördes och globalt. Alla vet vad som händer när pengar är involverade, folk börjar trampa på varandra och slutar i sin tur bry sig om sina medmänniskor, miljö och de kommande generationer som faktiskt ska leva här. Varför argumentera med folk som vägrar lära sig ta ansvar och som inte bryr sig!? Jo tyvärr måste vi det för våra barns bästa. Visst är det bättre idag än säg för 30 år sedan, men det betyder inte att vi ska stanna upp med att försöka förbättra. Det är nog viktigt att tänka på att allt inte kräver forskat bevis för att fatta hur saker och ting hänger ihop. Måste vi först få cancer för att sluta röka?Snälla Johan L, gå lägg dig och va tystgodnattshhhh!