Annons

Bara materiell välfärd?

Författare: 

Publicerad

2017-11-28

En artikel av Washington Post, i vilken Alexander Pyron vänder sig mot överdrivet skydd av utrotningshotade arter, har lett till en protestskrivelse som jag tillsammans med flera hundra andra biologer m.fl.  har undertecknat. I en skrivelse som så många ska vara eniga om kan ju inte alla individuella synpunkter komma med. Något som varit med i utkast men senare uteslutits är det moraliska perspektivet, och jag kan ju förstå att man velat vara vetenskaplig och avhålla sig från synpunkter som ligger utanför vetenskapens domäner.

Pyron skriver bl.a. "Men impulsen att bevara för bevarandets egen skull har resulterad i tanklös, omotiverad, onödig brådska. Det enda skälet att bevara biologisk mångfald är för vår egen välfärd, för att skapa en stabil framtid för människor." Med andra ord frånkänner han alla andra organismer allt egenvärde. Det kan inte jag göra. En sådan inställning ligger inte långt från att förneka människor med annan nationalitet eller etnicitet egenvärde. Det ska inte tolkas som att jag anser det vara lika illa att slå ihjäl en mygga som att slå ihjäl en människa. Men Naturen har för mig ett egenvärde, vilket naturligtvis inte är en vetenskaplig utsaga. Vad är meningen med våra egna liv om allt vi bryr oss om är materiell välfärd?

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Är det allt vi bryr oss om materiell välfärd?
VEMS välfärd? I grunden är det ju den som gör en vinst på överutnyttjande av "sin" mark, som bygger upp den egna förmögenheten.
Så länge vi lever i demokrati, borde det vara oproblematiskt att göra så inom lagens råmärken! Detta leder oundvikligen till frågan om vårt demokratiska systems hållbarhet. Odemokratiska stater med totalitära system har emellertid i alltför många fall skapat oerhörda katastrofer med etnisk rensning, folkmord och massvält som följd. Där finns inte räddningen med populismens enkla lösningar och stark ledare, som vet allt bäst.
Om all statsmakt utgår från folket, blir frågan hur allmänt förstånd och vetenskapliga resonemang ska få genomslag i hur vårt samhälle - och hela världen - gestaltas. Politikerna sitter fast i sina (ofta ideologiska) "statsmannaroller" och lämnar därmed fältet öppet för de tyngsta ekonomiska krafterna att påverka lagstiftningen (hushållningen med landets resurser).
Överstatliga organisationer som EU blir det ännu viktigare att påverka, vilket också sker.
Ett sätt vore att ta fasta på it-utvecklingen och ge varje medborgare en personlig nät-identitet "ett it-personnr" som kunde användas för att skriva på namnlistor för insamling av röster för olika ändamål; t ex stoppa förstörelse av Ojnareskogen.
Detta it-personnr skulle självklart användas i allmänna val och folkomröstningar. Fördelen är ju att alla får en (1) röst även om personens rikedom är enorm och årsinkomsten miljardstor! Inte bara engagerade personer och intresseorganisationer utan även partier och forskninginstitutioner skulle kunna föreslå åtgärder/lagändringar till allmänheten för undertecknande av intresserade personer.