Den första kemiska föreningen

Publicerad

I skolan fick jag lära mig att ädelgaser inte bildar några kemiska föreningar, och att ädelmetallen guld knappast några heller. Men jag har fått lära om en hel del, t.ex. att det tom. kan framställas föreningar mellan guld och ädelgaserna helium, neon, argon, krypton och xenon. Också den radioaktiva ädelgasen radon kan bilda kemiska föreningar. Radon är den ädelgas som har den högsta atomvikten av dem som kan påträffas i naturen. På konstgjord väg kan man framställa också oganesson, med atomnummer 118. Den är radioaktiv och så kortlivad att man bara har lyckats påvisa några få atomer av den. Om den inte vore benägen att försvinna så snabbt skulle nog också den kunna ingå kemiska föreningar.

Många av de experimentellt framställda ädelgasföreningarna är instabila, men xenondifluorid, XeF2, är så stabil att den kan köpas på flaska, och den har praktisk användning för kemisk syntes.

Men det mest överraskande är kanske att man har kommit fram till att den första kemiska förening som bildades när världsalltet hade kallnat tillräckligt, ungefär 380 000 år efter sin tillblivelse, var en förening mellan väte och helium, jonen HeH+. Man har påvisat också andra föreningar mellan helium och väte, varav He6H+ och He13H+ anses vara speciellt stabila.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor