Annons

Den smygande artdöden

Författare: 

Publicerad

2004-12-02
När somliga djurarter hotar att dö ut, blir det buller och bång och allt görs för att förhindra katastrofen. Men de allra flesta utdöenden sker tyst och stilla och utan att någon haft en aning om vad som var på gång. Nu har en av darwinfinkarna av allt att döma dragit sin sista suck; den har efterspanats intensivt på sin enda hemö, Floreana, men inte påträffats på över 50 år.En darwinfink är inte vilken art som helst. Den ingår i en liten fågelgrupp, underfamiljen Geospizinae, nära besläktad med välkända svenska fåglar som gulsparv, som genomgått en s k adaptiv radiation i Galápagosarkipelagen, vilket innebär att ur en ursprungsform har det uppstått nya arter, i detta fall ett 15-tal inom loppet av ca 3 milj. år.Darwinfinkarna bär naturligtvis sitt namn efter Charles Darwin som under sitt besök i Galápagos 1835 kraftigt påverkades av sina observationer av dessa fågelarter: så lika och ändå så olika, och olika artkonstellationer på de olika öarna. Alltsedan 1970-talet har darwinfinkarna studerats av forskarparet Peter och Rosemary Grant, båda vid Princeton, och deras studie anses allmänt som den överlägset förnämligaste av naturligt urval i full aktion: den ständigt pågående skapelseprocessen.Nu är en art borta, Certhidea fusca hette den, och om darwinfinkarna försvinner är det för en biolog lika förfärligt som det skulle vara för en egyptolog om Abu Simbel och Konungarnas dal skulle förintas av en rad jordbävningar.
2

Kommentarer

Hej!Det är väl en del av den ständigt pågående skapelsen att även Darwinfinkarna måste dö ut. Det vore väl en värre tanke för en biolog att inget förändras. Om det vore fallet hade nog inte Darwinfinkarna fått namn efter just Darwin!Håkan Asp

Hej Håkan,Självfallet dör arter ut, och man räknar med att minst 99% av alla arter som existerat på jorden dött ut.En helt annan sak är att människans dominans över alla ekosystem orsakar en hundra- eller tusenfaldig ökning av artutdöendehastigheten (den som rådde innan vår art nått total hegemoni). Många menar att eftersom vi är orsak till denna kollaps i mångfalden är det helt OK för att inte säga viktigt att minska dess omfattning genom olika naturvårdsåtgärder. Sådana kan naturligtvis inte sättas in om "olyckan redan är skedd". Det var väl ungefär min poäng.