Det genetiska alfabetet

Publicerad

Som en stor del av allmänheten numera känner till, innehåller DNA fyra olika slags nukleobaser, nämligen adenin, cytosin, guanin och tymin (betecknade A, C, G och T). RNA innehåller uracil (U) i stället för tymin. Man trodde länge att dessa var de enda «bokstäverna» i den genetiska informationen hos alla organismer och virus. Emellertid fann man redan 1977 ett virus som angriper cyanobakterier, som har adenin utbytt mot 2-aminoadenin (betecknat med Z) i sin genuppsättning. Man har nu hittat gener med Z i flera virustyper. DNA innehållande Z är värmetåligare än annat DNA, och man misstänker därför att Z-haltigt DNA kan vara en rest från en biologi anpassad till en varmare miljö än den vi lever i.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor