Annons

En egendomlig parasitisk växt

Författare: 

Publicerad

2020-03-18

Santalales är en växtordning bestående av mer än 2500 hel- eller halvparasitiska arter, bl.a. mistel. Nyligen har man, baserat på molekylärbiologisk likhet, i den räknat in familjen Balanophoraceae, och i denna familj ingår den egendomliga sydamerikanska växten Scybalium fungiforme som inte upptäcktes förrän på 1990-talet. Felipe Amorim och medarbetare har i år (Ecology 2020, e03001) beskrivit den närmare. Den ser inte ut som en växt utan snarare som en svamp, och det är bara blomställningarna som sticker ut ur de växtrötter den lever av. Den pollineras åtminstone huvudsakligen av pungråttor (opossum), som är i ständ att komma åt blomställningarna, som är inneslutna i hårda, fjäll-lika stödblad. Också en kolibriart och steklar besöker ofta växten, men om de bidrar till pollineringen är oklart.