Energi från Jorden

Publicerad

Solenergi tillvaratas ju enligt flera olika metoder, både av människor och andra organismer. Men också jorden strålar ut energi, faktiskt lite mer än den mottar i form av solstrålning. I den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS beskriver Steven Byrnes och medarbetare principerna för hur man skulle kunna tillvarata denna energi. Det gäller att konstruera en apparat med en yta som har stor utstrålningsförmåga (emissivitet) inom det infraröda spektralområdet 8 till 13 mikrometer, där atmosfären är särskilt genomskinlig. Med den snabba utvecklingen av s.k. metamaterial kan man anta att det blir möjligt att konstruera en yta med lämpliga egenskaper. Ytan kommer så att säga att exponeras för den (särskilt om natten) mycket kalla världsrymden utanför atmosfären. En annan del av apparaten exponeras mot den betydligt varmare jorden, och ger därmed möjligheter att utnyttja temperatureskillnaden, inte helt olikt principen för en ångmaskin. Artikeln in PNAS beskriver olika varianter av den närmare utformningen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor