Annons

Fladdermöss om Platon

Författare: 

Publicerad

2007-12-04
Fladdermös använder ekon av utstötta ljud för att hitta sin väg genom mörkret. Det är lätt för oss människor att tänka sig att fladdermöss hör ljuden på samma sätt som vi hör ljud. Men det är fel tänkt, menar Richard Dawkins i sin bok "The Blind Watchmaker". Det är nog snarare så att fladdermössen "ser" världen med hjälp av ljud så som vi ser världen med hjälp av ljus, med våra ögon. Genom historien finns det ett otal exempel på hur vi människor misstolkat världen utanför vår begreppsapparat genom att helt förlita oss på våra egna sinnen. Historiens viktigaste exempel finns kanske hos den grekiska filosofen Platon. Han menade att de objekt vi upplever i världen bara är ofullständiga avbildningar av det verkliga objektet, som finns i idévärlden.Inom biologin har Platons idéer visat sig svåra att bli av med. Carl von Linné har t ex beskrivit arter på ett sätt som påminner om Platons syn. Det här skapade problem när Darwins teori började få genomslag inom biologin i slutet av 1800-talet. Många biologer var överrens om att nya varianter av en art kunde uppstå genom urval och ärftlig variation, men inte lika många var övertygade om att nya arter uppsod enligt samma principer. Jag kan tänka mig att problemet kom sig av att man gav arter en närmast metafysisk status. Sådana idéer skulle kunna härstamma från Platons filosofi. Vi människor har helt enkelt svårt att skilja på världen så som vi ser den, från världen så som den är.

Kommentera:

Dela artikeln: