Annons

"Forskare löser livets mysterium"

Författare: 

Publicerad

2015-03-22

Nu har det hänt igen: ”Forskare löser livets mysterium”. Ungefär den rubriken fick mig att som ung student resa till Amerika och ta värvning som assistent åt en berömd professor. Han hade just visat att växter har förmågan att ”växla in” solljus mot ”livets energi-valuta”, ATP (adenosintrifosfat).

I år gäller rubriken i stället att några forskare har kommit på hur livets huvudkomponenter kan ha uppkommit. Tidigare har man tvistat om huruvida det har börjat med proteiner eller nukleinsyror, eller på något annat sätt. En början med RNA har varit rätt populär på sistone.

Nu säger sig ett forskarlag under ledning av John D. Sutherland i ett laboratorium i Cambridge (intill Boston, inte i England) ha kommit på hur viktiga byggstenar för levande varelser kan ha bildats samtidigt ur enkla kemiska föreningar under inverkan av ultraviolett strålning. De viktigaste utgångsprodukterna skulle ha varit  cyanväte (HCN), ammoniak (NH3), svavelväte (H2S),  bikarbonat och fosfat. De visar hur det ur dessa ämnen, i närvaro av kopparjoner, skulle ha kunnat uppkomma 12 av de aminosyror som ingår i proteiner, samt lipider (fettämnen), kolhydrater och byggstenar för nukleinsyror.

Jag noterar med tillfredsställelse att livet fortfarande erbjuder många mysterier att lösa.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

För att vara ytterligare lite "högspekulativ"; det uppkomna livet "skyddade" så småningom sig självt från skadlig UV-strålning genom att syreberika atmosfären. Då bildas ett skyddande ozonlager (O3-molekyler) i yttre skiktet - långt från livsfomerna själva, eftersom ozon är ytterst giftigt. Syret gav förstås också chans för livsformer på land.

Lägg till kommentar