Annons

Forskarlöner i (och utanför) EU kartlagda

Författare: 

Publicerad

2007-12-09
Av inåtvänt intresse för oss anställda forskare är att kommissionens direktorat D i våras publicerat en rapport som jämför forskarlöner i EUs 25 medlemsländer, associerade länder och ett antal större andra länder. Lönerna är korrigerade för inköpskraft och det finns en mängd delanalyser att vrida och vända på. Noterbart är att Australien, USA och Japan ligger över alla de europeiska länderna i forskarlönerna, att Österrike har de tydligt högsta lönerna av de europeiska länderna och att Indien, efter köpkraftskorrigering, ligger något över den europeiska medellönen (Tabell 18 i rapporten).Så här i julklappsinköpstider finns det inte så mycket att skylla på för oss svenskavlönade forskare. Sverige intar en lagom mellanposition i de flesta tabeller i rapporten. Ända tills vi tittar närmare på Tabell 11 i rapporten. Den jämför köpkraften utifrån nettolönen istället för bruttolönen. Där hamnar Sverige i strykklass bland västländer.