Fysik i långa banor, del 2

Publicerad

Som jag berättade i mitt förra blogginlägg fick jag i mitten av februari en mängd intressant fysik i form av fyra försändelser: CERNCOURIER nummer 1, Physik Journal (både januari och februari) och KOSMOS 2016. Här fortsätter jag att plocka russin ur kakorna!

 

Alla tre publikationerna har artiklar om gravitationsvågor. Cernkuriren kallar till och med sitt nummer ”The Gravity Issue” och har inte mindre än 8 artiklar om gravitation. Bland dessa finner man förstås en om den historiska detektionen av gravitationsvågor 2015 och en om tekniken bakom LIGOs två detektorer. Men andra artiklar handlar till exempel om kvantgravitation, om supergravitation och om frågan jag ställde i del 1: Faller antimateria uppåt? Tre olika experiment vid CERN kan komma att ge svar på frågan. I ett skickar man ut en horisontell puls av kalla antiväteatomer och mäter deras vertikala rörelse, i ett annat tillverkar man mycket långsamma positivt laddade antivätejoner (antiproton plus två positroner) och låter dem ”falla” efter att ha neutraliserat dem. Det tredje experimentet använder en vertikal atomfälla för antiväte och mäter var atomerna annihilerar vid fällans väggar.

 

I tyska Fysikjournalens februarinummer finns en lång artikel om hur man med numerisk relativitetsteori beräknar de tidsberoende signaler som kan förväntas i en gravitationsdetektor. Dessa beräkningar är inte triviala, men är nödvändiga för att skilja ut de ytterst svaga signalerna från bakgrundsbruset. Så jämfördes till exempel signalen i LIGO 2015 med några hundra tusen beräknade signalformer innan man kunde dra slutsatsen att signalen härrörde från två svarta hål som smält samman.

 

Även Svenska Fysikersamfundets årsbok KOSMOS 2016 hann med att få in en kort men mycket läsvärd artikel om gravitationsvågor och svarta hål. Den är skriven av Uppsalaprofessorn Ulf Danielsson och han avslutar sin artikel med 5 skäl till varför gravitationsvågorna är viktiga. Det skäl som överraskade mig mest var att de vågor som detekterades 2015 bekräftar existensen av svarta hål. Äntligen, lockas man utropa!    

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor