Annons

Fysik på danska

Författare: 

Publicerad

2008-01-08
Ett antal danska vetenskapliga sällskap ger gemensamt ut tidskriften KVANT, Tidskrift for Fysik og Astronomi. För sisådär 15 år sedan organiserade jag ett möte med redaktörerna för de nordiska tidskrifter som har sina respektive fysikersällskap bland utgivarna. Vid mötet diskuterades bl.a. om vi kunde byta artiklar med varandra genom enkel fildelning. Med Finland, Norge och Island gick det bra, men inte med Danmark. Den danske redaktören framhöll att de hade som strikt policy att allt skulle tryckas på danska, med motiveringen att de inhemska facktermerna annars var i farozonen. Efter att ha ögnat igenom det senaste numret, december 2007, ser jag att man håller fast i traditionen. Här återfinns både brint (väte) och kulstof (kol). Dock finns inte sammansättningen brintoverilte, vilket jag en gång sett på en löpsedel under ett foto av Diana Dors.I spalten KVANTE-stigen finner jag en utmärkt nyhet. Det Kongelige Danske Videnskabernas Selskab har beslutat att lägga ut de första 50 volymerna av sin skriftserie Matematisk-Fysiske Meddelelser på Internet. Jag laddade ner en skrift av 1920 års Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, August Krogh. Denne fick pris för sin upptäckt av hur kroppen reglerar utförseln av syre (ilt) till musklerna, men artikeln från 1919 handlar om atmosfärens sammansättning, bl.a. om halten av koldioxid (kultveilte). Med Kroghs egenhändigt konstruerade apparat precisionsmäts halten till 0,030% eller 300 ppm, vilket stämmer bra med det gamla medelvärde från vilket ökningen till 350 ppm har skett under 1900-talet. Redan i sin ungdom följde Krogh f.ö. med på en resa till Grönland. Under färden mätte han med en annan egenkonstruktion upp koldioxidhalten i havet och drog slutsatsen att havet verkar som regulator av atmosfärens koldioxidhalt.

Kommentera:

Dela artikeln: