Annons

Gammal och vis och adaptiv?

Författare: 

Publicerad

2006-05-03
I en kort notis i den vetenskapliga tidskriften TREE kommenteras fiffigheten med klimakteriet. Kvinnor, i likhet med honorna hos en del av de stora valarna, fortsätter att leva i flera decennier efter att de inte längre kan få några egna ungar. Varför då?Jo, gamla honor har väsentligheter att lära ut till de yngre. Lärandet är så viktigt att det är värt att leva som steril hona en tredjedel av livet. Hellre det än att låta de yngsta ungarna klara sig utan guidning från de äldre och mest erfarna.För valarna, i sitt tidlösa stora blå, är det säkert helt rätt. För oss människor i högteknologiska, oförutsägbara samhällen, har nog de yngre också ett och annat att lära oss äldre.