Annons

Gör mänskliga kontakter räven smartare?

Författare: 

Publicerad

2005-02-15
Alla tamhundars upphov är vargen. Genom avel och kulturpåverkan genom hundratusentals år har tamhunden blivit "människans bästa vän". Tamhundar är fromma och lydiga och kan överföra sitt behov av sociala kontakter på icke-hundar, dvs människor. När matte tittar åt ett visst håll, tittar hunden åt samma håll - och förväntar sig att något intressant skall hända. Alla vet hur hundar kan manipulera både matte och husse.Beror hundens ändrade psyke på avsiktlig avel eller är det en biprodukt av en avel med annan målsättning? Räven är inte nära släkt med vargen och följaktligen inte heller med tamhunden. I Sibirien har man en lång tradition av att hålla tamrävar, där man i aveln prioriterar "mildhet". Nu har ett forskarteam undersökt om dessa visar liknande skillnader mot sina vilda "förfäder" som hunden mot vargen (News@Nature.com; 7/2 2005). I ett experiment lät man över ett antal generationer särskilt milda rävar bilda par och alstra avkomlingar, medan en annan rävpopulation inte utsattes för denna "artificiella selektion". Det visade sig att de "milda" rävarna också blev klyftigare i tester där det gällde att använda mänskligt beteende för att hitta gömd föda.Forskarna kastar fram tanken att vargar gav upphov till "milda" hundar genom avel (ilskna rackare slog man ihjäl) och att den bättre sociala kontakten människa- varg = tamhund ökade de allt "mildare" hundarnas förmåga att begåvat exploatera sitt värddjur, människan, precis som experimenten med de sibiriska rävarna antyder. Såväl arv som miljö påverkar naturligtvis en individ, och en individ som fått sin normala sociala miljö utbytt mot en onormal (som husdjuren) beter sig på ett säreget sätt. Vem skulle inte göra det om man tillhörde en släkt som i tjugo generationer vuxit upp som slavar till gorillor eller lejon?
2

Kommentarer

Allt du skriver är utmärkt och intressant, men "tjugo generationer"?Trovärdiga uppgifter tyder på att vargen blev domistiserad för 14.000 år sedan. Med 4-5 år mellan generationerna så blir det ca 3.000 generationer!Intressantare tycker jag är att se det som koevolution, jag tycker mycket tyder på det. På 14.000 år och 20 år för mänskliga generationer så har vi alltså haft 700 generationer på oss att anpassa oss till vargen/hunden ("biprodukt" eller har dom anpassat oss?). Troligen har de människor överlevt bättre som bäst kunnat utnyttja denna samexistens. Kanske ligger där också förklaringen till vår hat/kärlek till varg/hund.

Helt fel har du om vargarna. Man vet att det finns Asiatisk, medelstor varg på mödrenet, det är allt. Manliga sidan har man inte undersökt. Man har heller inte gått vidare bakåt, men ser man på storleksutveckling så är det sannolikt att det finns Sydafrikansk "hund" bakom.Det är alltså just nu sannolikare att hunden kommer från hund med inslag av varg.