Annons

Gröna tak och väggar – varför inte?

Författare: 

Publicerad

2010-04-12

Vad är det som gör att vi struntar i att göra enkla saker som faktiskt skulle göra tillvaron mycket bättre? Är det för att vi är rädda för det som är nytt? Eller för att det nya nog är besvärligt och krångligt? Eller för dyrt?
Min dotter kom hem från skolan och berättade nyligen om något som vi borde kunna se mycket mer av – gröna tak och väggar.
Tanken är alltså att anlägga grön vegetation på stadsbyggnaders väggar och tak.
Fördelarna är:
• Luftkvalitén blir bättre genom att växterna tar upp luftens koldioxid och omvandlar den till syre via fotosyntesen
• Byggnaderna isoleras och energiåtgången för uppvärmning minskar
• Byggnadernas ytskikt utsätts inte för nedbrytande solljus, värme eller kyla
• Staden blir grönare och vackrare
• Bullret från trafiken dämpas dramatiskt
• På taken kan man ha sitt egna närodlade jordbruk
• Dagvattenavrinningen minskar och därmed risken för översvämningar
• Luftfuktigheten ökar och lufttemperaturen sänks genom avdunstningen
Nackdelar? Ja, inte är de ekonomiska vad jag förstår. Bara på besparingen av byggnadernas uppvärmning kan vegetationen betala sig på ett par år.
Det måste helt enkelt vara för bra för att vara sant. För annars skulle väl sta’n vara full av gröna hus? Visst?

3

Kommentarer

Gå in på www.vegtech.se
så kan du läsa dig till massor om gröna tak.

Mvh en grönatak entusiast

Åhh vad spännande!! Det här låter som en perfekt lösning för en steril storstad som Stockholm!

Jag tycker onekligen det låter för bra för att vara sant, och är väldigt spänd på att få bygga mitt eget hus med så många naturliga lösningar som möjligt.

En sida som jag tycker har mycket matnyttig information om ämnet är http://se.byggros.com/grona-tak-diadem