Hållbar energi – inte förnybar energi

Publicerad

Det är förvånande hur vedertaget det har blivit i debatt och media att framtidens energi ska vara förnybar. Här görs ju faktiskt ett dubbelfel. Det finns förnybar energi som inte är hållbar och det finns kraftfulla, hållbara energialternativ som inte är förnybara! Det är alltså dags att konsekvent övergå till att tala om hållbar energi för framtiden och avsluta mantrat om att framtidens energi ska vara förnybar. 

Hur definieras egentligen ”förnybart” och ”hållbart”?

En tidig och allmänt accepterad definition av ”hållbar utveckling” återfinns i Brundtland-kommissionens rapport ”Our common future”, juni 1987: ”Utveckling som tillgodoser nuvarande behov, utan att ta bort möjligheten för framtida framtida generationer att tillgodose sina behov.”

Det får väl också anses vara allmänt vedertaget att ”förnybar energi” avser energikällor vars energi, åtminstone utifrån människans perspektiv, hela tiden ersätts (förnyas). 

– Men är inte skillnaden hårfin? undrar någon. Inte alls; fusionsenergi, som är ett av våra mest kraftfulla energialternativ för framtiden, är hållbar men behöver bränsle från land och hav och är alltså inte förnybar. Världens största energiforskningsprojekt, fusionsexperimentet ITER (under konstruktion nära Marseille i Frankrike), kan leda till en lösning på energiproblemet miljontals år framåt. När vi talar om framtidens energi som förnybar, utesluter vi alltså en av de mest lovande lösningarna.

– Men nog är förnybar energi hållbar? Ja, som naturfenomen, men dessvärre kan den teknik vi använder för att ta vara på den orsaka ohållbarhet. Självfallet behövs det idag en hel del ohållbar fossil energi för att konstruera vindkraftverk eller andra slags kraftverk, men det är inte detta, med tiden avtagande problem, som är avgörande. Vattenkraften, som levererar 16% av världens elenergi, är en förnybar energikälla som inte är hållbar. Nyutveckling orsakar i regel stora metanutsläpp (metan är 20 gånger mer verksamt som växthusgas än koldioxid), försämrad vattenkvalitet och storskalig miljöförstöring. Ett annat förnybart exempel med tveksam hållbarhet är biomassa, som kan orsaka jorderosion och avskogning samt ge upphov till utsläpp av föroreningar och hälsofarliga gaser.

Här kommer vi in på en annan typ av hållbarhetsproblem. När biomassa odlas för senare konvertering till biobränslen som etanol, har vi på en alltmer befolkningstät planet att ta ställning inte bara till frågor som förorening och utarmning av vattenresurser utan även till konkurrensen mellan bränsle- och livsmedelsproduktion.

Ja, vi kan fortsätta i den här stilen. Alltså: dags att sluta tala om förnybar energi för framtidens samhällen. Ny energi ska vara hållbar, inte förnybar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor