Annons

Historiska föredrag redux

Författare: 

Publicerad

2010-06-24

I maj förra året skrev jag om de föredrag som Nobelpristagare hållit i den lilla medeltidsstaden Lindau vid Bodensjön sedan 1951. Sedan det året arrangeras årligen återkommande möten mellan Nobelpristagare och unga forskare och studenter. Eller rättare sagt, sedan 1954. Det hela började nämligen som rent vetenskapliga möten där Nobelpristagare i fysik, kemi eller fysiologi eller medicin fick möta representanter för motsvarande fack från de omkringliggande länderna Tyskland, Österrike och Schweiz. Först 1954 genomdrevs, framförallt av organisationskommitténs ordförande, greve Lennart Bernadotte på Mainau, att unga forskare och studenter skulle bjudas in. Sedan maj förra året har arbetet med att lägga ut fler föredrag på nätet fortsatt, och nu återfinns på adressen

http://www.lindau-nobel.org/MediaContainer.AxCMS?type=lectures

inte mindre än 52 föredrag från tiden från 1951 och framåt. Samtliga (utom ett) är försedda med mina kommentarer, vilka försöker att sätta in föredraget i sin rätta kontext. Den senaste publiceringen gällde början av 1950-talet och där förekommer både 1914 års fysikpristagare Max von Laue, 1921 års kemipristagare Frederick Soddy samt 1931 års pristagare i fysiologi eller medicin, Otto Warburg. Av dessa håller von Laue det i särklass mest intressanta föredraget, om Einsteins relativitetsteorier. Max von Laue var årsbarn med Albert Einstein och kom tidigt att få personlig kontakt med denne. När von Laue fick sitt Nobelpris (för upptäckten av röntgendiffraktion i kristaller) hade Einstein fortfarande åtta år av väntan kvar innan KVA slutligen bestämde sig för att tilldela honom priset. Men vänskapen med von Laue kvarstod och när Einstein 1933 valde att inte återvända till Tyskland utan emigrerade till USA, blev von Laue med tiden den ende tyske fysiker som Einstein fortsatte att upprätthålla kontakten med. Frederick Soddys föredrag (som var för långt för Lindau) har som extra knorr att han försökte sig på att hålla det på tyska, men gav upp efter en lång inledning. Vad Otto Warburg berättar skall man ta med en stor nypa salt, hans teorier tenderade att bli mer och mer oaccepterade ju äldre han blev. Men nog känner man historiens vingslag när man lyssnar på föredragen och tittar på de bildspel som är kopplade till ljudet!