Annons

Hur ser det ut med Europas framtid?

Författare: 

Publicerad

2009-09-25

Europas framtid har varit notoriskt svårgissad. Och fortsätter säkert att vara det. Med tanke på de stora utmaningarna borde vi kanske försöka vara mer engagerade i att påverka den! Saker som att
* Europas energikonsumtion domineras av fossil energi, i huvudsak från Ryssland
* vi inte vet hur vi skall lyckas minska koldioxidutsläppen och samtidigt behålla den ekonomiska konkurrenskraften
kan leda till ett samhälle vi egentligen inte önskar, och på ett sätt som vi inte heller önskar.

Om vi ser på Europas 1900-tal, så skulle inte många under den stabila framstegstiden kring 1905-10 ha kunnat gissa sig till första världskriget och dess fasor. Andra världskriget föreföll först otänkbart, men blev alltmer väntat utifrån jäsningen i Tyskland. Sovjetunionens och Berlinmurens fall var lika oväntade som positiva, medan Jugoslaviens blodiga och segslitna sönderfall i sju stater kanske kunde ha mildrats om utvecklingen hade tolkats bättre.

Energiförsörjningen ser ut som en knäckfråga för Europas framtid. Medan svenska politiker önsketänker om ett samhälle helt baserat på energieffektivisering och förnybar energi, står övriga Europa, med befolkningstätheter upp emot 20 gånger Sveriges, inför ett dilemma. Hela 80% av den totala energikonsumtionen kommer idag från fossila bränslen och 50% av elektriciteten är fossilbaserad. Undersökningar visar att Europa som helhet högst kan nå cirka 50% förnybar energi av den totala energiproduktionen framemot mitten av seklet. Biomassa, sol- och vindkraft har då ersatt olja och kärnkraft. Frågan är: varifrån skall vi få ytterligare 50% uthållig energi? Fusion är idag det mest lovande uthålliga alternativet för baskraft till den utbyggda förnybara energin. Fusionsforskningen har emellertid, liksom övrig energiforskning, fått minskade resurser världen över i jämförelse med i början av 1980-talet (efter oljekrisen) då satsningen var dubbelt så stor som idag. Innan fusionsenergin blir verklighet måste vi förmodligen förlita oss på kärnkraften, som är en teknologi som fungerar idag.

Om vi blickar framåt, kommer det starka beroendet av olja och gas från Ryssland ganska säkert att orsaka konflikter. När oljan och gasen börjar sina och priserna börjar stiga kommer de politiska frågorna i förgrunden, förmodligen på ett dramatiskt sätt.

Som verksam inom fusionsforskningen kan jag inte låta bli att undra när Sveriges politiker kommer att börja se bortom Sverige, mot Europas och världens energiframtid, som ju kommer att påverka oss alla. Vi har helt enkelt inte råd att avstå från en intensiv prövning av fusionsenergins möjligheter. Ett energistabilt Europa behöver en uthållig baskraft tillsammans med den förnybara energin.