Annons

Hur stor är www? Milstolpe passerad i somras.

Författare: 

Publicerad

2008-11-26
Google som ju kan sägas ha en ganska god översikt över www rapporterar då och då om hur mycket de hittar. I somras rapporterade de att de identifierat en biljon (tolv nollor) webbsidor. Googleingenjörernas inlägg belyser - förutom informationsmängdens mäktighet och snabba tillväxt - en svår fråga: hur räkna webbsidor? (Eller mer intressant: hur beräkna storleken på den informationsmängd vi vill hålla reda på?)Många sidor är snarlika och automatgenererade. Många är gränssnitt till databaser. Det finns mycket information som inte är explicit annat än när den söks. Det finns randinformation, såsom användningsdata. Och skänk en kort tanke till all information du har på din egen dator som inte är upplänkad till nätet - utom när du vill. Söksystemstillverkarna arbetar idag mycket med det att utveckla produkter för det som kallas "Personal Information Management" - att hålla rätt på ens egengenererade material. Den växer snabbare än det offentliga materialet!