Annons

Ingen tyst vår i havet

Författare: 

Publicerad

2005-05-06
Kan ljud vara en förorening? För oss människor är det givet. Vi får hörselskador och blir stressade av industribuller, konserter och slamriga lunchmatsalar. Samma gäller för djur. När ljudnivåerna stiger tar de till slut skada.I haven har ljudnivåerna ökat exponentiellt de senaste hundra åren. Det borras efter olja i alla världshav, handelsflottan är större någonsin och bara i Sverige finns över en miljon fritidsbåtar. Ljud har blivit ett nytt miljöproblem. För små och stora havsdjur som är beroende av att höra varandra, sina ungar, sina byten och sina fiender.En ny rapport, Shipping Noise & Marine Mammals, visar att det går att vända utvecklingen. Genom tekniska fiffigheter som propellerdesign går det att lindra oväsendet i haven.
5

Kommentarer

Jag har svårt att se att buller skulle komma i närheten av andra miljösförstörningar koldioxid kväve övergödning tungmetaller och all annan skit. Fartygspropellrarna kan vänta, det är vad lastfartygen släpper ut genom skorstenen vi ska stoppa.

Jo, det finns mycket otyg i havet som måste stoppas. Ett problem med höga ljudnivåer är att de kan få synergistiska effekter ihop med andra miljöstörningar. Djuren stressas. Lite oljud kan verka futtigt men dilemmat är att fartygstrafiken inte är jämt fördelad över världshaven. Den följer vissa rutter och håller sig längs kustlinjer för att korta distanserna. I samma vatten finns både valar, sälar och fisk som lever i sina världar av ljud. (Jag önskar jag kunde förmedla en av mina ljudinspelningar från Lofotens fjordar: av späckhuggare som kommunicerar med varandra i ett inferno av ljud från färjor, fiskebåtar, valturistbåtar, fraktfartyg, militära fartyg och snabba zodiaker).Ljudenergin från fartyg genereras till 80-85 procent av kaviterande propellrar. Smart design kan åtgärda detta. Bara bra, tycker jag.

Min fader 87 år har ständigt minne av undervattensbullret sen han var dykare.Tror att framförallt skaldjur kan va påverkade av den ökade ofriden i våra vatten.Skulle vara mkt tacksam för tips om ev. forskning kring detta.

Jag tror att den mesta forskningen har varit på fisk och däggdjur, men jag har sett en artikel som även tog upp evertebrater (som skaldjur). Ska se om jag hittar den (återkommer om ett par dagar, är i restagen...).

Här är en bra, översiktlig och intressant artikel om ljud i haven (fast på engelska): "Fish, Mollusks and other Sea Animals use of Sound, and the Impact of Anthropogenic Noise in the Marine Acoustic Environment". Den är skriven av Michael Stocker och finns på nätet, med adress: www.msa-design.com/FishEars.html