Annons

Intressant artikel men dåligt pressmeddelande

Författare: 

Publicerad

2008-06-15
Min dotter Helena Björn van Praagh gjorde mig uppmärksam på ett märkligt pressmeddelande som kom den 9 juni från Högskolan i Kalmar. Den har rubriken "Bakterier i havet absorberar koldioxid", och texten börjar "Bakterier i haven absorberar koldioxid Marina bakterier har förmågan att ta upp och fixera koldioxid med hjälp av solljus. Denna nya upptäckt har forskare vid Högskolan i Kalmar kommit fram till tillsammans med forskare i Spanien, Australien och Ryssland". Och lite längre ned "Nyligen upptäckte samma forskare vid Högskolan i Kalmar att marina bakterier använde solens ljus som energikälla."Att bakterier i havet tar upp koldioxid med hjälp av solljusets energi har varit känt åtminstone sedan omkring 1960, när Roger Stanier och andra insett att vad som då kallades blågröna alger i själva verket är bakterier (de kallas numera oftast cyanobakterier). Pressmeddelandet gäller en artikel i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift "PNAS" som blev tillgänglig på nätet den 13 juni. Sammanfattningen kan alla läsa på följande länk medan man måste ha prenumeration för att läsa hela artikeln. Vad den handlar om är att man kartlagt genuppsättningen i en hittills föga undersökt grupp av marina bakterier. I dessa bakterier finns en form av rodopsin (synpurpur), och man hade tidigare funnit att tillväxten hos en av dem stimuleras av ljus. Nu har också, för en annan art, med radioaktivt märkt bikarbonat visat att upptagningen av kol därifrån stimuleras av ljus, och sannolikt rör det sig om en slags fotosyntes i vilken rodopsinet absorberar ljusenergin. Artikeln redogör också för andra intressante resultat. Att marina bakterier ofta innehåller ett rodopsinliknande ämne upptäcktes redan 2001 av Béjà och medarbetare i USA, och publicerades då i Science under titeln "Bacterial rhodopsin: Evidence for a new type of phototrophy in the sea", och sedan dess har det publicerats mer än 90 artiklar på temat. Man har också senare visat att sådana bakterier inte finns bara i havet.Det är ju lovvärt att man försöker få ut forskningsresultat med hjälp av pressmeddelanden och att man använder ett lättbegripligt språk, men det är också viktigt att man korrekt återger vilka de nya resultaten är."PNAS" innehåller f.ö. många intressanta artiklar, och man finner dess hemsida. Artiklar som blivit särskilt mycket lästa har samlats på denna sida.