Annons

Kinas föroreningsproblem

Författare: 

Publicerad

2014-05-01

I sin iver att utveckla landets ekonomi och levnadsstandard försummade kineserna under lång tid miljön. Vi har läst en del även i svenska medier om luftföroreningarna, men förorening av åkerjorden är ett annat allvarligt problem. Man är nu tvungen att använda också förorenade jordar, annars skulle jordbruksproduktionen inte räcka till för livsmedelsförsörjningen. I efterhand får man nu försöka klara situationen med hjälp av olika vetenskaper, framför allt växtfysiologi. Med speciellt lämpliga växter som tar upp gifter och lagrar upp dem i ovanjordiska delar kan man på sikt rena en del jordar. Å andra sidan letar man efter växter som inte transporterar upp gifterna till de ätliga ovanjordiska delarna. En översikt över problemen med tre tungmetaller i Kantonprovinsen, och hur man försöker lösa dem finns här. Tyvärr ändrade sättaren i vår abstract-text; "as a consequence of toxic agricultural products" skall vara "and as a consequence toxic agricultural products".