Premium

Klimatförändring

Publicerad

Under min senaste vistelse vid ett universitet i Kanton har jag avvikit från mitt vanliga föreläsande om biologi och i stället föreläst flera gånger för olika församlingar, både professorer och studenter, om klimatförändringen och inte minst kinesernas ansvar för den. Okunnigheten på detta område är mycket stor här, och det är inte lätt att undvika missuppfattningar. Jag fick en dubbel chock vid ett samtal med en professor efter en föreläsning där jag bl.a. hade nämnt verkan av de vita strimmorna efter flygplanen som man i Sverige kan se på himlen. Den ena chocken var att man aldrig kan se sådana här i Kanton på grund av den förorenade luften (konstigt att jag inte själv tänkt på detta). Den andra chocken var att professorn (som undervisar i ett naturvetenskapligt ämne) även efter mitt föreläsande var övertygad om att strimmorna består av koldioxid (de består i själva verket av små vattendroppar eller iskristaller; koldioxid är osynlig). Jag kom att tänka på att man ofta illustrerar artiklar om den människo-alstrade klimatförändringen med skorstenar som det kommer rök eller kondenserad vattenånga ur. Det kan också leda till missförstånd.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor