Annons

Klimatskeptikerna och psykologin

Författare: 

Publicerad

2010-02-24

Klimatskeptikerna har vind i seglen just nu. Inom vetenskapen har visserligen inget hänt som ändrar slutsatserna om global uppvärmning, men massmedia har gjort stor affär av några olika ”klimatforskningsskandaler”. Det är svårt att undvika funderingar kring psykologins roll i dramat.

Under en period förra året dök psykologer upp i TV-rutan för att förklara varför vissa människor vägrade acceptera sambandet mellan växthusgaser och planetens stigande temperatur. Jag var inte helt förtjust i rollen psykologerna fick. Inte därför att de skulle ha fel, utan därför att deras uttalanden användes på ett sätt som var respektlöst mot de människor som av olika anledningar inte ville tro på vetenskapens bild av läget.

De psykologiska och kulturella skälen till att en person har en viss trosuppfattning må vara hur uppenbara som helst, hon förtjänar ändå att bemötas med saklig diskussion. Att offentligt berätta om hennes försvarsmekanismer och känslomässiga bindningar är ett omyndigförklarande av hennes argument. De upplevs sannolikt, åtminstone ur hennes eget perspektiv, som högst rationella.

Med detta sagt, kan jag ändå inte låta bli att spekulera lite om den psykologiska bakgrunden till hur klimatforskningen framställs i media för närvarande.

Köpenhamnsmötet i december slutade i besvikelse. Trots att jordens framtid stod på spel lyckades politikerna inte enas om de, trots allt fullt överkomliga, åtgärder som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. Mänsklighetens egoism och oförmåga att hantera sina egna livsvillkor kom i öppen dager. Luften gick ur miljöorganisationerna. Många upplevde säkert både vanmakt och en obekvämt gnagande existentiell ångest.

Ovanpå detta hade nyhetskonsumenterna blivit övermätta på dystra framtidsprognoser. Få ville ha mer av den varan.

Inte konstigt att det uppstod god jordmån för reportage som misstänkliggör klimatforskningen i allmänhet och FN:s klimatpanel IPCC i synnerhet. Vem vill inte tro att hela den globala uppvärmningen är en politisk bluff, missuppfattning eller konspiration framdriven av sensationslystna forskare?

Och varför inte? De vetenskapliga metoderna är dunkla och okända för de flesta. Dessutom har misstänksamheten mot vetenskap sedan lång tid fått näring av nyhetssändningarnas dramatiska cancerlarm, motstridiga kostråd, feltolkade fossilfynd och utopiska löften om nya tekniska innovationer.

Men trots att vi är omgivna av snö och kyla runt om i Europa har vi oförmärkt passerat den varmaste januarimånaden globalt sedan satellitmätningarnas början för 32 år sedan. Och eftersom vetenskapens utsagor om jordens temperatur i framtiden inte har ändrats i anmärkningsvärd grad sedan 70-talet misstänker jag att den skepsis som hörs för tillfället är just tillfällig.

11

Kommentarer

Om man tittar på

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2000_Year_Temperature_Comparison.png

som har kurvor från elva olika, oberoende, undersökningar så ser jag inte någon betydande ökning (utöver tidigare trend). Den enda som verkligen pekar på en förändring kommer ifrån institutet som ligger bakom Climategate. Säga vad man vill om det, men är ändå lite förvånande att frågan har så stor politisk konsensus. När den vetenskapliga samstämmigheten inte är lika stor (ändock relativt stor).

Vänligen, Per

Temperaturökningen började först på andra halvan av 1800-talet, eftersom ingen större industrialisering fanns före dess. Vill man se temperaturkurvor avseende tiden från dess, gå till:
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/images/NewImage.PNG
Den som inte ser en ökning där måste vara blind. Tyvärr förhåller det sig så. IPCC må ha klantat sig på flera sätt, men vi har faktiskt en global uppvärmning.

Sefald: Det är ju tiden före 1850 som är intressant då den visar på perioder av samma uppåtgående kurvor som efter 1850, självklart ser vi skeptiker att kurvan stiger även efteråt eftersom det är helt normalt att det är så statistiskt sett över en flertusenårig period.

Jag förstår resonemanget från bägge sidor.
Jag bryr mig inte så mycket om vilket om är riktigt men,
jag tycker att det är dumt att inte ta den faktiska uppvärmningen som en alarm klocka om att nu kommer de som redan lider utav klimatorsakade faktorer,
som brist på rent vatten att lida ännu mer och då sådant som man läste för 30år sedan inte ännu har gjorts (som ideer med att bogsera isberg till öken-områden mm), och kommer att orsak flera krig och flykting strömmar.

Att sedan batteri teknik då tex el-bilar som borde redan vara vardags mat utvecklas snabbare genom att folk vill smutsa ner mindre, är ju inte tokigt ur hälsosynpunkt och lagring utav energi.

Jag lägger inte så stor vikt i vad det hela beror på, vi har haft istider mm.

Men man läser också om den infraröda strålningen som startar då de ultravioletta ljuset träffar partiklarna i hela atmosfären och alltså börjar värma upp mera, än vad som vore fallet om det vore färre partiklar i luften.

Sedan om detta "lilla" extra partikel tillskott "bara" har en ökande effekt mot ett varmare klimat är ju egentligen ointressant, då effekten utav ett varmare klimat ändå kommer att bli jobbig/jobbigare för många vad den än beror på.

Så vad ökningen än beror på , satsa på vattenteknik så att man kan få lite skugga i öknar och mat och vatten.

l-hs

Håller inte riktigt med det som Orion skriver. I tusenårskurvan som finns på

så ser man ju tydligt att det bara är några enstaka år strax efter år 1000 som temperaturen når ca 0,1 grader ovanför nollstrecket (som utgörs av genomsnittet 1961-90). I övrigt ligger hundratals och åter hundratals år under detta nollstreck. Däremot befinner så gott som alla år efter 1980 ovanför denna linje. Senaste decenniet ligger i snitt på +0,4 grader ovan snittet! Se
. Så jag håller fast vid att de senaste årtiondena går det inte att förneka att temperaturen stiger. Vad detta sedan beror på är en annan sak.

Sefald 27 feb. 18:54 : "Temperaturökningen började först på andra halvan av 1800-talet, eftersom..."

Jaha, men ändå visar MBH98 -- er hockeklubba (iofs ett bedrägeri som just därför visar det jag nämner) att temperaturen sjönk mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet (länk nedan). Pinsamt va. Då har du ju fel även enligt din religion.

Vidare har du kvar problemet att temperaturen ändrats lika mycket innan mitten av 1800--talet, upp och ner och utan mänsklig påverkan (lika stora rörelser som nu under interglaciäre samt långt större än nu innan interglaciären startade för typ 12000 år sedan) samt att den magnetiska solaktivitet steg till ett mint 700 års-högsta under 90-talet, bl a enligt Lockwood.

Mobergs kurva bättre än hockeyklubbsbedrägeriet. Moberg är den svarta här (bedrägeriet är blått):

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ipcc7.1-mann-moberg.png

Klimatskeptiker och psykologi
Det fins en del psykologi i att kalla oss för Klimatskeptiker jag är också religonsskeptiker.
Om man nu i det lägger in att jag ifrågasätter uppenbara sanningar om att gud finns så är jag väl en skeptiker men om jag frågar var finns alla tydliga bevis för att detta är sant så är jag väl bara en sunt ifrågasättande individ?

Sent skall syndaren vakna

Klimatet kontra psykologins hjordistinkt och självbedrägeri

På psykologins konto skriver Jakob Löndahl det sentida medieintresset för att misstänkliggöra klimatforskningen och IPCC, F&F nr 4/2010. Han menar att media och menighet blivit vilseledda av några skandaler och viljan att tro att det inte är så farligt.

På flera sidor i numret framställs AGW-hypotesen om den globala uppvärmningen som faktum liksom att koldioxiden är dess orsak. Helt enligt IPCC:s påståenden att det råder konsensus och att ”the science is settled”.

I ledaren skriver chefredaktören: ”tidskriftens uppdrag är att förmedla insikt i vetenskapliga förhållningssätt, metoder, resultat och diskussioner samt belysa forskningens roll i samhället”.

Stiftelseurkunden för IPCC anger uppdraget: ”to asess . . . human-induced climate change”, det vill säga ”att fastställa människans påverkan på klimatet”. Jag utgår från att F&F anser att det kräver ett ”vetenskapligt förhållningsätt”.

Vi vet att klimatet svängt från istider till varma perioder med Medelhavsklimat i Skåne under Bronsåldern och Medeltiden samt kalla perioder under ”Lilla Istiden”, då Karl X tågade över Bälten. Sedan dess, alltså under 300 år, har vi haft en global uppvärmning, som pågått redan innan halten koldioxid började öka.

Med ett ”vetenskapligt förhållningsätt” skulle IPCC först ha ansträngt sig att förstå vilka krafter som påverkar klimatet. Vet man inte vilka variationer som är naturliga, kan man inte hitta de avvikelser som människan har orsakat, en uppenbar självklarhet som docent Henrik Lundstedt framhöll i nr 4/2002.

IPCC har negligerat och motarbetat sådan forskning. ”Vetenskaplig diskussion” med tvivlare har de vägrat delta i. Dess resultat ”hänger i luften”.

Redan 1801 kunde William Hershel visa ett samband mellan solfläckarnas cykler och klimatet. Lilla Istiden inträffade, när solfläckarna var få och därmed solens aktivitet låg. Därefter har deras antal successivt ökat samtidigt med den uppvärmning som noterats, men som stannat upp det senaste decenniet. Nu har vi återigen en cykel med ovanligt få solfläckar. . .

I nr 2/2002 presenterades den teori Henrik Svensmark har byggt på egna och många andra forskares resultat i olika discipliner. Påståendet om konsensus är alltså ren lögn. Han fann att klimatet främst styrs av molnigheten, som påverkas av den kosmiska strålningen och solens aktivitet, solfläckarna. Det förklarar såväl istider som varma perioder. Något som IPCC inte kan.

Ferenc Miskolczi har bearbetat öppna data från satellitmätningar av jordens strålningsbalans. Han fann att vattenångan, som ju är en hundra gånger så kraftfull växthusgas som koldioxid, har en stabiliserande effekt. Han menar att koldioxiden inte kan göra någon märkbar skillnad.

Lägg till att IPCC, fortfarande ?, leds av en man som föraktfullt talat om ”VooDoo science”, när han fått påpekat för sig ett groteskt fel om glaciärerna i Himalaja i en av IPCC:s rapporter. Han har sedan tvingats erkänna felet.

Jag vill inte kallas stolle, när jag på rent faktiska grunder påstår att AGW-hypotesen är obevisad. Världen har låtit sig luras av aktivister, som sökt sig till forskning och media. De har drivits av självbedrägeriet, att se bevis som inte finns för det man vill tro på. Datasimuleringar kan aldrig vara fullgoda bevis. Av bekvämlighet har sedan andra följt hjordinstinkten, att göra som alla andra gör.

Det bör vara tid för lite självrannsakan av psykologin både för Jakob Löndahl och redaktionen på F&F. Jag väntar mig att F&F hädanefter skall rätta uppgifter från IPCC-håll som visat sig felaktiga, ex.vis Chris Jones påstående om Amazonas i nr 4/2009. Vidare bör givetvis kritik av och alternativ till AGW-teorin ges plats, ex.vis en uppdatering av Svensmarks forskningsläge.

Beskattning och handel med utsläppsrätter är på väg att göra klimatfrågans ”roll i samhället” till den i särklass största ekonomiska faktorn i världspolitiken. Den förtjänar därför att belysas allsidigt i F&F.

Sture Åström
Pensionerad företagare, Helsingborg

Hej Sture

Det är roligt att det finns engagerade människor som du. Forskning mår bra av att ifrågasättas och ibland kan säkert utomstående se brister som de mer insnöade blivit blinda för.

Jag är väl bekant med de argument du tar upp mot "AGW-hypotesen" och jag skulle kunna förse dig med ytterligare ett antal sådana såsom uppvärmningen av Mars, termometrar som har hamnat för nära bebyggelse, solfenomen osv. Också forskarna du skriver om har jag hört nämnas otaliga gånger. Märkligt att dessa namn dyker upp hela tiden trots att är tiotusentals människor ägnar sig åt klimatforskning.

Jag tror inte att det är någon mening med att jag i detalj besvarar din kritik. Vill du gå till botten med argumenten är jag övertygad om att du klarar av detta på egen hand. "Uppsalainitiativets" forskarskrivna blogg är förmodligen den svenska sida som bäst diskuterar argumenten. Litar du inte på denna kan du hitta mycket på engelska Wikipedia (där har ju alla möjlighet att redigera).

Vänliga hälsningar
Jakob

Hej Jakob !

Gör det inte svårt för dig. Det är rätt att inte bli insyltad i detaljer. Ta det allra enklaste bara:

Vad har IPCC gjort för att förstå de naturliga drivkrafterna för klimatet ? Hur kunde temperaturen gå upp och ned, innan vi eldade kol ? Kan dom inte svara på det, hänger deras påståenden i luften.

När IPCC säger att "the science is settled" förklarar man det ifrågasättande som du apostroferar för överflödigt. Det är ett helt ovetenskapligt förhållningssätt. Och de har negligerat ovanstående fråga. De kan inte tas på allvar helt enkelt. Gör du det ?

Har du sett någon bättre förklaring än den Svensmark kommit med ? Jag begär inte att du skall bena isär den, bara konstatera om du tycker att den kan eller bör vara värd uppmärksamhet av dem som har mer kompetens för sådant än du och jag. Känner du till om någon sådan expert gett sig på hans teorier med annat än tyckande ?

Med intresse

Sture

Hej igen

Det är inte av oförskämdhet som jag låter bli att svara på enskilda argument i klimatdebatten. Ska jag göra en seriös vetenskaplig utläggning måste jag skriva ett mycket långt inlägg om sådant som andra redan har redogjort för betydligt bättre än jag förmår. Men jag kan i alla fall säga något om det du skriver.

Ja, jag har gjort mitt bästa för att ta de skeptiska argumenten på allvar. Varje gång jag stöter på ett som jag inte hört tidigare brukar jag kolla de vetenskapliga publikationerna så förutsättningslöst jag kan och jag vet att många av mina kolleger gör samma sak. En förutsättning för utveckling och fördjupning är att vi vågar ifrågasätta våra egna uppfattningar.

IPCCs rapport på ca 1000 sidor diskuterar en lång rad faktorer som orsakat temperaturförändringar genom historien. Bland dessa finns Milankovic-cyklerna, förändrade växthusgaskoncentrationer, variation i solinstrålning, partikelkoncentrationer, fördelning av landmassa/istäcke osv.

Svensmark har sitt lärosäte inte långt från Lund och jag känner till hans forskning både genom vad jag läst och genom vad jag hört från människor i hans närhet. En av nordens absolut främsta forskare inom klimatområdet, Markku Kulmala, har investerat mycket resurser i att testa hans teorier på olika sätt - bland annat genom testkörningar vid CERN. Det senaste jag hörde var att Svensmarks hypotes skulle kunna förklara max 10% av variationen hos en viss molntyp. Det räcker inte på långt när som orsak till senare årtiondens temperaturökning. Men Svensmark drar vad jag vet fortfarande stora växlar av sina resultat. Vi kan bara hoppas att han har rätt även om det ännu saknas både experimentella belägg och en sammanhållen teoribildning.

Allt gott
J