Annons

Människokroppen kan lösa upp guld

Författare: 

Publicerad

2020-03-10

Metalliskt guld anses ju vara mycket motståndskraftigt mot kemisk påverkan, och har länge använts för olika medicinska ändamål i tron att det inte skulle lägga sig i människokroppens biokemiska processer. Men nyligen rapporterade Alice Balfourier och medarbetare i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, att de s.k. lysosomerna i mänskliga celler kan lösa upp små guldpartiklar, troligen med hjälp av väteperoxid, hydroxylradikaler och kloridjoner. En del av guldet kan fällas ut igen som små flingor.

Lägg till kommentar