Mayafolkets vattenrening

Publicerad

Alltsedan jag under mitt kringflackande i Mexiko på 1950-talet besökte olika maya-ruinstäder, har jag varit fascinerad av mayakulturen. Det har framförts olika teorier om vad som orsakade dess nedgång vid slutet av 800-talet e.Kr.: Torka, överbefolkning, miljöförorening, avskogning, krig. Vulkanutbrott tillförde näring till åkrarna, men kunde också resultera i katastrof genom förorening av vattentäkter med vulkanisk aska.

Mayakulturen många fascinerande inslag, som räknesystem med 20 som bas (i stället för 10 som vi är vana vid, eller 2 som våra datorer använder), och de astronomiska beräkningar de använde det till. De hade också en komplicerad hantering av vatten med stora cisterner och långa vattenledningar.

Tankersley och medarbetare har nyligen beskrivit hur mayafolket i Tikal (i nuvarande Guatemala) använde bl.a. zeolit, som de hämtade 30 km bort, för att rena vattnet. Men kanske hjälpte det inte i längden mot de kvicksilverföreningar och gifter från cyanobakterie-blomningar som man tror har drabbat en del av vattentäkterna.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor