Mina fysiktidskrifter 1

Publicerad

Under det senaste året har jag mest hållit mig hemma i Tomelilla kommun eller åtminstone inom Gamla Danmarks gränser. Några spontanbesök i fysikbibliotek har inte blivit av och just därför är det en högtidsstund när en fysiktidskrift hamnar i brevlådan. En av dem som gör det heter KVANT och är en tidskrift för fysik och astronomi helt på danska. Den ges ut av ett antal sällskap, bl.a. Dansk Fysisk Selskab, vilket utgör den danska motsvarigheten till Svenska Fysikersamfundet. KVANT utkommer med fyra nummer om året och utdelas gratis till bl.a. alla gymnasier i landet. Författarna till artiklarna kan t.ex. vara doktorander, gymnasielärare eller forskare. I det senaste numret (1, april 2018), finns utöver texter om föreningsnyheter och fysikproblem med didaktiska kommentarer, bl.a. artiklar om vintergatan, om strukturell komplexitet i mjuka material, om kvantelektrodynamik, om nanotrådar av koppar och nanorör av kol samt en intressant runa över Stephen Hawking (1942-2018), som bl.a. tar upp ett antal av Hawkings accepterade och ännu inte accepterade teorier. Nummer 4/2017 var ett temanummer om naturvetenskap och religion och i årets första nummer finns också en välskriven artikel inom samma område: ”Heisenberg – fysik, filosofi og tro” skriven av KVANTs ansvarige redaktör Jens Olaf Pepke Pedersen. Liksom jag själv ingick denne under en tid i det svensk-danska samarbetet kring kollisionsfysik med högt laddade joner, vilket bedrevs mellan Manne Siegbahninstitutet i Stockholm och fysikinstitutionen vid Aarhus universitet. I artikeln hänvisar han till några av Heisenbergs välkända böcker, men det som för mig var helt nytt var en stor tavla av Paul Gauguin, målad på Tahiti 1897-98 som han sett på Museum of Fine Arts i Boston och som reproduceras i artikeln. Den heter (i dansk översättning) ”Hvor kommer vi fra? Hvem er vi? Hvor går vi hen?”. Gauguin själv ansåg att det var hans bästa målning och läsaren av detta blogginlägg kan själv bedöma om han hade rätt. Hela artikeln finns nämligen att ladda ner från KVANTs hemsida www.kvant.dk!        

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor