Annons

Mongolväldet

Författare: 

Publicerad

2014-03-25

Det är svårt att förstå hur Mongoliet, som inte direkt är någon världsmakt nuförtiden, en gång kunde på kort tid expanderade till den största sammanhängande stat som någonsin existerat, med en för 1200-talet enorm befolkning på ungefär 100 miljoner människor. Ny forskning tyder på att klimatförändring har legat bakom. På Djingis Khans tid inträffade en period av ovanligt stor nederbörd. Den resulterade i en ovanligt god produktion av gräs, som gjorde det möjligt att bl.a. föda upp de stora hjordar av hästar som utgjorde en grund för erövringstågen, och som också gav förutsättningar för en blomstrande ekonomi som sedan aldrig återkommit.

1

Kommentarer

Ett annat slags "klimatförbättring" i form av landhöjning, kan ju ha gett vikingarna underlag för rikare jordbruksbygd allt eftersom Uppland steg upp från att vara skärgård. De bördiga strandbetena blev ju till sist upplandsslätten. Den möjliga befolkningsökningen gav manskap till besättningar för handelsfärder och rövartåg i öst och väst.