Annons

Ny förklaring till gammal katastrof

Författare: 

Publicerad

2014-04-17

Livet på jorden har råkat ut för flera stora katastrofer, när många arter har dött ut. Den som är mest känd bland allmänheten är den som, åtminstone i huvudsak, orsakades av att en asteroid för 65 miljoner sedan år föll ned vid kusten av det som numera är Yucatan i södra Mexiko, och ledde till att bl.a. de flesta dinosaurierna, med undantag av fåglarna, dog ut. Men den största kända katastrofen ägde rum för något mer än 252 miljoner år sedan. Man har tvistat om orsaken, och olika forskare har kommit med flera olika förklaringar. I flera av dem är den dåtida stora vulkaniska aktiviteten i det som nu är Sibirien på något sätt inblandad. Den senaste idén är att en avgörande faktor har varit det stora nickelinnehållet i den lava som då spyddes ut. Sediment från den tiden i södra Kina innehåller ovanligt mycket nickel. Aktiviteten hos mikroorganismer som bildar växthusgasen metan är ofta begränsad av tillgången på nickel, och de kan därför ha fått medvind av detta tillskott. Författarna till en artikel i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS anser också att effektiviteten i metanbildningen skulle ha fått en ytterligare skjuts genom överföring av en gen från en annan typ av bakterie vid just denna tid.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Jag tror själv att kanske alla forntida katastrofer har orsakats av meteoritnedslag.
Ett argument är att de minskat över tid, vilket stöds av modern planetteori.

Ett motargument är uppkomsten av syre-andande organismer, som skulle kunnat orsaka massdöd av andra (en-celliga), i alla fall en gång.

Ett annat argument kan vara instabilitet i dynamiken vid livets uppkomst, och balans mellan arter. Ett perfekt system i relativ stabilitet uppkommer inte så lätt utan omvälvningar. (här kommer vetenskapen reglerteknik in)

Bo Strömberg