Otto Hahns middagstal

Publicerad

I inlägget ”Mina fysiktidskrifter 2” påpekade jag nyligen att det middagstal som Otto Hahn höll vid Nobelbanketten 1946 inte fanns att läsa på nobelprize.org, där normalt alla pristagarnas middagstal publiceras. Nu kan jag glädja alla läsare av middagstal att även detta är publicerat och återfinnes på

<https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1944/hahn-speech.html>.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor