Skogsbränder före människans tid

Publicerad

Stora värden har gått till spillo i årets skogsbränder, och de har bidragit till växthuseffekten.

Skogsbränder har förekommit så länge det har funnits skogar. Den tidigaste brand man hittat spår av inträffade redan under silurtiden för mer än 420 miljoner år sedan, innan de första skogarna utvecklades under den därpå följande devontiden. Luftens syrehalt under silurtiden var lägre än nu och uppskattas till 18 volymsprocent i stället för nuvarande 21. Under karbontiden, då det fanns stora skogar, blev syrehalten högre än den är nu, och skogsbränderna sannolikt mer omfattande. Nu brandhärjas ungefär 3% av jordens landyta årligen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor