Annons

Släktingar till våra äldsta förfäder?

Författare: 

Publicerad

2019-08-15

Kunskaperna om evolutionen av människosläktet (Homo) har visserligen gjort stora framsteg på sistone, men nu ska vi inte gå ett par miljoner, utan ett par miljarder år tillbaks i tiden, till bildningen av de första cellerna med membranavgränsad cellkärna. Man har länge misstänkt att de uppkommit ur s.k. asgårdarkéer, en slags organismer som fått namn efter de fornnordiska gudarnas hemvist. En undergrupp av asgårdsarkéerna, som kallas Lokiarchaeota efter guden Loke, anses nära besläktad med ursprunget till oss och andra högre organismer. Men länge kände man till denna organismgrupp bara genom dess DNA. Ett stort japanskt forskarlag har nu efter många års arbete lyckats renodla, avbilda, och närmare studera denna typ av organism. Deras arbete, än så länge offentliggjort bara på servern bioRxiv, har titeln "Isolation of an archaeon at the prokaryote-eukaryote interface", och är ett stort genombrott.

Lägg till kommentar