Premium

Sova, äta och glo på burken

Publicerad

Det är skillnad på hur folk beter sig från land till land. OECD som ofta ger ut faktaspäckade och spännande rapporter och promemorier om de mest diversa företeelser har nu uppmärksammats i media för sin senaste samhällsöversikt [Society at a Glance](http://www.oecd.org/document/24/0,3343,en_2649_34637_2671576_1_1_1_1,00.html).

Där rapporteras bland annan kuriosa att fransoser sover mer än andra OECD-länders medborgare, och att de tillbringar mer tid vid matbordet. (Det kan ju överensstämma med våra nordeuropeiska fördomar.) Där står också lite blandade faktoider som t ex att svenska män, i särklass bland de undersökta länderna, använder mycket mindre tid än kvinnor för personlig vård, hygien, dutta med hudkräm och sånt. (I en del länder är det mycket mer jämnt mellan könen.)

Men en både rolig och tankeväckande graf är en som berättar att mycket ledig eller snarare mycket icke schemalagd tid korrelerar väl med rapporterat välbefinnande. Folk som har mycket fritid är nöjdare än sådana som jobbar galet mycket – fast amerikaner verkar nöjda trots sin ynkligt korta semester. (Sverige har ju då förstås mer arbetsledig tid än de flesta andra länder.)

Men den roliga grafen vägs upp av en sorglig tabell som berättar vad folk sen gör med den fritid de har. TV är populärt överallt och det enskilt största fritidsintresset i varje undersökt land. Hm. Men – kul igen! – i många länder är ”hälsa på eller bjuda hem vänner” en god tvåa. Inte så i Sverige. Synd.

Där kan vi alla göra en insats. Bjud hem lite vänner till nästa helg!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor