Annons

Stort intresse för etanolartikel

Författare: 

Publicerad

2007-10-03
Tidningen Dagens Industri har fångat upp en artikel ur det nya numret av Forskning & Framsteg: Etanol - slöseri med resurser och energi. Ämnet engagerade. Texten blev den mest kommenterade av alla på di.se. Kolla in kommentartoppen på Dagens industri.
2

Kommentarer

Att sockerrör växer bättre än ogräs i Brasilien,att de växer på den magraste,kargaste jorden,att man använder 0,6% av arealen "glömmer"oljebolagen att informera om. Dieselavgaser ärorsak till lungsjukdomar och hjärtinfarkter har flera stora undersökningar visat. Allra bäst: Etanolbilar ochbussar luktar riktigt gott i jämförelse med dessasjukdomsframkallande dieseldödare

Etanol för att driva bilar måste väl vara en återvändsgränd? Odlar man vete för att göra etanol får man ut motsvarande 1-2 kWh per kvadratmeter och år i Sverige. Av detta försvinner 58% under produktionen enligt FoF:s artikel. Solceller ger i söderläge i Mälardalen 100 kWh el per kvadratmeter och år. El transporteras via elledningar utan koldioxidutsläpp och med små förluster. Elbilar har ca 80% verkningsgrad medan en etanolbil har ca 25% verkningsgrad. Av energin man får ut från en kvadratmeter mark går därmed en elbil som körs på el från solceller ca 350-700 gånger längre sträcka än en etanolbil som körs på etanol framställd från vete i Sverige. Borde det inte vara självklart ur miljösynvinkel att det är elbilar vi ska satsa på istället för etanolbilar?