Annons

Upptäckt: Din nära släkting

Författare: 

Publicerad

2007-12-15
För några år sedan kom de första rapporterna. Fotografen Karl Ammann hade genomfört en expedition till området Bili i den kongolesiska djungeln i Afrika. Tidigare hade fotografen fått se en bild från området av en skjuten, mycket stor apa som såg annorlunda ut än tidigare kända schimpanser. Det gick också rykten om att aporna sov i bon på marken, som gorillor. Det vanliga är att schimpanser bygger sina bon i träd. Expeditionen lyckades med sitt mål; de fick några fotografier av apan genom att använda en kamerafälla. Apan såg, av allt att döma, ut som ett mellanting mellan schimpans och gorilla. Nyheten spreds och det publicerades artiklar ibland annat National Geographics. Sedan blev det tyst om apan. Karl Ammann har samarbetat med molekylärbiologer för att undersöka hur DNA-prov från den nyfotograferade apan var besläktad med schimpans och gorilla. Det visade sig att den mystiska apan var en sorts schimpans. Till skillnad från andra schimpanser hade den mystiska apan väldigt liten genetisk variation.Intresset för den mystiska apan verkar ha svalnat efter att den visade sig vara en sorts schimpans. Jag tycker det är olyckligt. Här har vi en nyupptäckt variant av vår närmsta nu levande släkting, en människoapa som är större än andra schimpanser och uppvisar ett annorlunda beteende. Det borde väcka ett enormt intresse. Just den här sortens schimpans kan ge oss ovärderlig kunskap om vilka gener som är inblandade i att ge den dess speciella och stora form. Det är mycket troligt att samma gener finns hos oss människor. Då spelar det väl ingen roll att den mystiska apan inte klassas som en ny art? För mig är det den ärftliga variationen i naturen som är intressant, inte klassificeringen av den samma. Det är också den ärftliga variationen hos människoaporna som kan ge nya medicinska insikter för oss människor. Oavhängigt av hur vi klassificerar naturen.