Annons

Utomjordiska teknologer?

Författare: 

Publicerad

2016-04-29

År 1961 publicerade Frank Drake en ekvation som anger sannolikheten för att det finns minst en annan civilisation i vår egen galax, Vintergatan, som nått en sådan teknologisk nivå att den kan tänkas vara i stånd att kommunicera med en civilisation i ett annat planetsystem. Ekvationen innehåller så många faktorer med okända värden att den bara kan användas för att stimulera diskussioner, vilket var dess ursprungliga ändamål.

Nu har två amerikanska forskare, A. Frank och W.T. Sullivan III modifierat ekvationen för att belysa en något annorlunda fråga: “Har det någonsin i det observerbara Universum existerat en annan teknologisk civilisation än den jordiska?”. Även om man inte kan besvara frågan, så menar forskarna att de kan bidra med intressanta synpunkter genom att utnyttja vad man numera vet om andra planetsystem än vårt eget. De menar att så länge sannolikheten att en planet med lämpliga förutsättningar för liv utvecklar en sådan civilisation är större än vad som kan anges med noll komma följt av 23 nollor och ett (tio upphöjt till minus 24), så är svaret ja. Observera att de inte menar en civilisation som är nära nog att kunna kommunicera med oss, och inte en some ens existerar “nu” (ett mycket diffust begrepp i detta sammanhang). Jag kan tänka mig att också denna artikel kan tjäna främst till att stimulera diskussion, bl.a. om vad som menas med vetenskap. Förekomsten av en annan teknisk civilisation kan inte motbevisas, och sannolikt heller aldrig verifieras.

1

Kommentarer

Det går att hålla med om att förekomsten av en annan teknisk civilisation inte gärna ska kunna motbevisas, och sannolikt heller aldrig verifieras. Men 'aldrig'? Tänker man på våra egna Voyager Golden Record som färdas ut i rymdens oändlighet, så vore det ju inte svårt att föreställa sig en annan högstående civilisation, som sänt ut en forskningsfarkost - med eller utan instruktiv text/symboler - i en bana som för den mot vårt solsystem. En befolkning som fått se sin planet uppslukas av en uppsvälld åldrad stjärna och 'numera' inte existerar. Om något sådant föremål skulle uppfångas, vore det ju ett handfast bevis!