Annons

Varför dog neanderthalarna ut?

Författare: 

Publicerad

2012-03-13

Litteraturen vimlar av försök att förklara varför neanderthalarna, en av den moderna människans "systerarter" dog ut,

och varför det hände just när det hände. Den allmänna meningen nu är att det inte går att förklara enbart med att vi konkurrerade ut dem. Av en händelse stötte jag på en artikel från 2010 som innehåller en förklaring som jag inte sätt tidigare. Den inspireras av att jordens magnetfält nu snabbt ändrar sig, enligt en del forskare en inledning till en växling av den magnetiska polariteten. Man känner till att magnetfältet tidigare har växlat riktning upprepade gånger. Medan denna växling äger rum så är fältet försvagat, och mer av de laddade partiklarna från solvinden tränger ned i atmosfären, inte bara som längst i norr och söder (med norrsken och sydsken som följd), utan ända till 30 graders latitud. Det leder till en uttunning av ozonskiktet och därmed en ökning av ultraviolettstrålningen vid jordytan. Jean-Pierre Valet och Hélène Valladas, som artikelns franska författare heter, skriver att DNA-undersökning av fossil tyder på att neanderthalarna inte var hårigare än vi, men mindre pigmenterade, och därför mer ultraviolettkänsliga. En ompolarisering av jordens magnetfält skedde för ca 40 000 år sedan, vid en tid då neanderthalarna kraftigt minskade i antal.

Frågan är väl om den beräknade ökningen på 15-20% av ultraviolettstrålningen i Europa räckte till för att öka t.ex. hudcancerfrekvensen hos neanderthalarna för att denna förklaring ska vara trovärdig.