Annons

Vikten av värdelös vetenskap

Författare: 

Publicerad

2009-06-18

Nyligen hittade jag något riktigt nördigt. Inte många människor i världen skulle bry sig det minsta. Själv hade jag letat efter det i flera år och var dessutom vid ett tillfälle nära att betala en rejäl summa pengar för att få tag på det.

Tack vare ”Google books” fick jag äntligen möjlighet att läsa fysikern John Tyndalls originalbeskrivning av de allra första experimenten inom mitt forskningsområde. Jag kände mig som ett barn på julafton.

Ungefär nu borde varningsklockorna ringa för de vänner som i en inte alltför avlägsen forntid lovade att de med våld skulle släpa bort mig från forskarvärlden om jag blev för insnöad. Omgivningarna ser dock fortfarande lugna ut. Låt mig fortsätta.

John Tyndall berättar att han mot slutet av år 1869 observerade hur dammpartiklar reflekterade ljuset från en lampa i ett mörkt rum. Mer eller mindre av en slump lade han märke till att luften han andades ut, särskilt mot slutet av andetaget, inte innehöll något damm. Av det drog han slutsatsen att de inandade partiklarna fastnat i lungorna.

Sedan fortsätter han: ”Vad är den praktiska nyttan med dessa kuriositeter? […] De kommer inte att göra det möjligt för oss att öka våra förråd av mat, eller dryck, eller kläder, eller smycken. Men även om de är berövade all nytta i sig själva, kan de, genom att föra tanken till platser den annars inte skulle beträtt, bli föregångare till praktiska konsekvenser.”

Ett vackert sätt att uttrycka poängen med till synes meningslös grundforskning. De mätningar Tyndall betraktade som kuriositeter har också med tiden följts upp av hundratals andra forskare och fått följder inom en rad olika områden (exempelvis inhalation av läkemedel, riskbedömning av luftföroreningar, diagnostik av sjukdomar…).

En vetenskaplig observation som idag tycks obskyr blir inte sällan värdefull i framtiden när forskningen nått en högre grad av specialisering. Ibland gäller också det omvända, att forskning som tycks viktig idag förlorar sin betydelse när vår förståelse av världen har djupnat ytterligare. Därför vore det trevligt om även lekfull, spekulativ och av allt att döma värdelös vetenskap kunde få lite utrymme ibland. Kanske skriver jag nästa gång om en av mina favoritstudier i det avseendet. Nu måste jag fly…