Vilken art dominerar jordens liv?

Publicerad

Det är förstås en fråga om definitioner och hur man räknar. Människan ligger ganska bra till. Jag har bara hittat uppgifter för att räkna på “vuxna” (människor som är minst 15 år gamla). År 2005 fanns det 4630 miljoner av oss, med en genomsnittsvikt av 62 kg.  Det är tillsammans 287 miljoner ton. Av detta beror 15 miljoner ton på övervikt, motsvarande 242 miljoner “vuxna” människor av genomsnittsvikt. Människokroppen består till ungefär 18% av kol, så det finns alltså bortåt 52 miljoner ton kol i den vuxna världsbefolkningen.

Nyligen belönades Sallie W. Chisholm med Crafoordpriset för sin upptäckt och utforskning av cyanobakterien (blågrönalgen) Prochlorococcus marinus. Det kan visserligen diskuteras om den ska kallas för en art (artbegreppet är lite luddigt när det gäller bakterier), men om vi gör det så slår den människan när det gäller biomassa. Den är visserligen mycket liten (vilket är orsaken till att den upptäcktes för bara några decennier sedan), mindre än en mikrometer (tusendels mm) tvärs över, men det finns många i havet, uppskattningsvis 34 gånger 10 upphöjt till 26 (dvs 34 med 26 nollor efter) stycken. De innehåller tillsammans ungefär 170 miljoner ton kol. Även om vi skulle räkna in barnen, så når mänskligheten inte tillnärmelsevis dit.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor