Annons

Wikipedia - inget för amerikanska elever

Författare: 

Publicerad

2007-02-27
En skola i USA har förbjudit eleverna att citera Wikipedia. Initiativtagare är en professor i japanologi som tyckte att för många av hans studenter återkom med samma felaktiga information just från Wikipedia. Det finns två problem konstaterar han. Det ena är att studenterna är lata och stannar vid den information som Wikipedia ger dem. Det andra är att Wikipedia bygger på att vem som helst kan skriva inlägg. Informationen är helt enkelt inte akademiskt granskad. Det är lite av ett moment 22. Om man skulle granska alla inlägg eller stoppa folk att skriva skulle själva essensens med Wikipedia försvinna. Och om man inte låter granska inläggen - ja, då kan man inte garantera dess riktghet.Problemet är väl egentligen inte Wikipedias information, utan det sätt som den används på. Och Wikipedia själv försvarar sig med att de flesta encyklopeider har fel och eftersläpningar av olika slag. Så är det säkert. Själv undrar jag mest övet att skolan väljer att förbjuda Wikipedia i stället för att uppmana eleverna att använda det som en ingång i ett ämne, inte en slutpunkt.
6

Kommentarer

>>Själv undrar jag mest övet att skolan väljer att förbjuda Wikipedia i stället för att uppmana eleverna att använda det som en ingång i ett ämne, inte en slutpunkt.<

Jo, man kan hoppas att det är så studenterna uppfattar förbudet mot Wikipedia-referenser, och att det leder till mer kritisk inställning till information på nätet överhuvudtaget. Men jag undrar jag.

Jag vill minnas att det inte var så länge sedan Nature publicerade en undersökning där man låtit jämföra riktigheten i artiklar från engelska Wikipedia med artiklar ur Encyclopedia Britannica, ett välrenomerat uppslagsverk. Resultatet? Wikipedia är likvärdigt med anrika Encyclopedia Britannica.Det man ska komma ihåg är att det är allmänna uppslagsverk det handlar om, inte granskade vetenskapliga publikationer. Ingen av oss skulle väl få för sig att citera Encyklopedia Britannica i våra vetenskapliga publikationer, men när vi snabbt vill ha grundläggande information om något vi inte redan är bevandrade i, då kan vi lika gärna ta ett uppslagsverk på internet som ett i bokhyllan. Wikipedias fördel är ju dessutom att det innehåller en hel mängd information som inte står att uppbringa i traditionella uppslagsverk, såsom t.ex. en fullt fungerande redogörelse för hur man använder referenshanteringssystemet BibTeX. Finn det i Bra Böckers lexikon den som kan!

Att EN skola i USA har förbjudit eleverna att citera Wikipedia, betyder väl knappast att Wikipedia inte är något för amerikanska elever.Typisk Aftonbladet-rapportering.

Artikel om Wikipedia vs. Britannica:http://news.com.com/Study+Wikipedia+as+accurate+as+Britannica/2100-1038_...ör väl tilläggas att Wikipedia klarade sig lite sämre, men för en sida skapad av frivilliga "amatörer" är det inte så illa ändå.

Varför åtgärdade inte professorn ifråga själv felen i de aktuella Wikipedia-artiklarna, om de nu låg till grund för återkommane felaktiga påståenden? Ankagelsen om lättja faller måhända tillbaka på honom själv...Jag undrar vad man kan göra för att få ändå fler forskare än idag att publicera sig i Wikipedia (WP)? Wikipedia är idealt för universitetens tredje uppgift, att sprida kunskap och nya forskningsresultat till allmänheten. WP är i det avseendet viktigare än populärvetenskapliga tidskrifter såsom FoF, enligt min mening. Wikipediaartiklar är peer-to-peer-reviewade av betydligt fler personer än artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Forskare som publicerar sina resultat i WP kan få betydligt snabbare respons än i vanliga forskningspublikationer. Tänk om det vore möjligt att låta omfattande och framgångsrik wikipediapublicering rendrera forskningsmedel... På en av mina kurser får studenterna i uppdrag att modifiera artiklar i den svenska delen av Wikipedia. Eftersom jag vet studentens wikipedia-användarnamn, och eftersom wikipedia sparar en detaljerad revisionshistorik för varje artikel kan jag exakt se varje student har gjort. Dessutom får studenten feedback från fler än lärare. Att skriva för en stor publik kanske kan ge studenten extra motivation.Undersökningar visar att den engelska delen av WP är betydligt mer omfattande än något annat uppslagsverk, t.ex. EB. WP är mer uptodate, den går djupare och den undviker inte matematiska formler och andra svåra detaljer. Kvaliteten och tillförlitligheten är knappast högre som någon påstod. Min erfarenhet är att helt felaktiga påståenden inte är ovanliga, till följd att de som skriver ofta gissar, missförstår och saknar grundläggande kunskaper inom ämnet. Dessutom smyger sig ofta vandalism och språkfel in. Men förr eller senare är det någon som rättar till felen. Vandalism brukar åtgärdas inom några timmar. Den svenska delen av wikipedia är fortfarande tunn, och jag avråder mina studenter från att referera svenska WP. När det gäller den engelska delen säger jag att en uppsats inte får vila helt på WP-citat, lika lite som på någon annan ensam källa. /Mange