Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Carl Trygger bildade 1961 Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning. Stiftelsen stöder främst för Sverige betydelsefull forskning inom ämnesområdena skogs- och lantbruksvetenskap, biologi, kemi och fysik även innefattande dessa vetenskapers tekniska tillämpningar. Stiftelsen stöder sådana projekt som bygger på nya idéer och initiativ och som väntas främja utvecklingen av landets näringsliv. Större anslag har gått till kemisk, fysikalisk, biologisk, ekologisk och skogsindustriell forskning, viltforskning samt instrumentutveckling för kemisk analys, mätteknik, energi- och materialteknik liksom inom allmän fysik. Årligen beviljar Stiftelsen anslag på mellan 45 och 50 Mkr till ca 130 olika projekt.

www.carltryggersstiftelse.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor