Erna och Victor Hasselblads Stiftelse

Erna och Victor Hasselblads Stiftelse bildades i mars 1979 efter gemensamt upprättat testamente av Dr. Victor Hasselblad och dennes maka Erna. Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja forskning och vetenskaplig undervisning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografin. Ändamålet uppfylls genom naturvetenskapliga forskningsanslag och donationer, genom utdelande av ett internationellt pris i fotografi samt genom utdelande av anslag, stipendier och forskningsbidrag inom fotografi.

www.hasselbladfoundation.org

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor