O.E. och Edla Johanssons vetenskapliga Stiftelse

O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse tillkom genom donation av makarna Johansson 1974. Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendier ges normalt till disputerade forskare och inte för studier och resor. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år.

www.stiftelsen.rago.se

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor